eee

Is het klimaatakkoord slecht? Nee, de intentie en richting zijn juist, het maakt ons bewust van de urgentie. Het is alleen volstrekt onvoldoende. Beter is de CO2-uitstoot naar 0 te brengen in 2030. Hoe? Met klimaatpositief5: klimaatpositief leven en ondernemen. Met een versnelde hogere winstgevendheid. 

Lees hier de column van Patrick in de Krant van de Aarde.

Download artikel