businessEen veel gehoorde hartenkreet. En het kan! Bijzonder Beheer is weliswaar ernstig, maar met de juiste aanpak is het beheer van tijdelijke aard.

Dat wordt niet onderschreven in een artikel uit het FD. Maar onze praktijk-ervaring laat zien dat Bijzonder Beheer tijdelijk kan zijn. Sterker nog, de bedrijven komen er vaak sterker uit omdat ze ‘gedwongen’ hulp en aandacht van buiten krijgen. Een mooie stok-achter-de-deur om de vaak noodzakelijke veranderingen door te voeren. Met twee tevreden partijen die hun relatie zien herstellen naar een win-win situatie met een gemeenschappelijk belang.

Een citaat uit het artikel: ‘De AFM constateert  dat de verwachtingen van mkb’ers over het doel en werkwijze van Bijzonder Beheer vaak botst met de realiteit. Zij verwachten hulp van de bank en zien extra risico-opslagen als een hindernis. Maar het legitieme doel van Bijzonder Beheer is het beheersen van het risico door de bank. Banken zouden klanten wel beter kunnen informeren over het doel van Bijzonder Beheer en uitleggen hoe een dergelijk proces eruit ziet. Ook moeten probleembedrijven vooraf duidelijk worden gemaakt dat ze naar de intensive care worden overgebracht, iets wat nu niet altijd gebeurt. Tegelijkertijd hebben ondernemers zelf ook een verantwoordelijkheid vindt de AFM, bijvoorbeeld door zich goed te verdiepen in de kredietovereenkomst en de mogelijke gevolgen’.

In Bijzonder Beheer situaties starten wij met herstel van vertrouwen tussen cliënt en bank. Dat neemt de druk van de ketel en geeft tijd. Tijd om noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Immers, er zijn redenen waarom het vertrouwen is geschaad. En die redenen zijn meestal valide. 

Direct gevolgd door verbetering van de liquiditeitssituatie. Ook op lange termijn. Want voortzetting, en soms zelfs uitbreiding, van financiering is soms een voorwaarde om lange termijn ambities te realiseren. En daar varen zowel cliënt als bank wel bij.

Herstel van vertrouwen door communicatie en realistische prognoses zijn hierin cruciaal. We vertellen graag hoe we dat doen, ook in jouw situatie. Bel 06 10 67 53 56 of mail ons.