Civiel MKB-bedrijf met buitenlandse dochters wil van oplopende verliezen naar winst.

Aanpak: directie wordt per direct overgedragen. Snel wordt duidelijk dat vaste kosten de omzet overstijgen. Ook blijkt dat er slechts 2% score op offertes wordt gescoord. En dat belangrijke feit staat centraal in de herijking van de commerciële ploeg. Zij krijgen een stip-aan-de-horizon en het gevoel dat er naar ze geluisterd wordt. In korte tijd worden de top 20 klanten bezocht en aangesproken op hun offerte-naar-order gedrag. Compensatie-opdrachten worden vergeven, de omzet stijgt en de belangrijkste pijn vermindert in korte tijd. Tegelijkertijd wordt de feeling met de markt hersteld, en wordt een nieuwe koers bepaald en ingezet.

Door krachtige implementatie krijgt personeel nieuw elan, en tegelijkertijd kan een deel van het personeel niet meekomen. Voorbeelden worden gesteld en arbeids contracten worden opgezegd. Klanten blijven orders geven.

Resultaat: omzetgroei in het eerste half jaar (35%), margeverbetering (+15% Ebit) en herfinanciering door bank.

Civiel | Interim directie
Overleving, herfinanciering, groei.