industrie 1

DGA’s van een technische handelsonderneming voelen zich niet senang als directeur.

Een moeizame bedrijfsvoering en ernstig verstoorde relatie met personeel tot gevolg.

Aanpak: Dé Bedrijfsoptimalisator® inventariseert de relatie en communicatie met alle stake holders. Assessments worden afgenomen. Bruggen worden gebouwd door wederzijds begrip te herstellen. Een nieuwe koers wordt bepaald. Nieuw management wordt aangesteld dat beter aansluit bij de hedendaagse markt.

Resultaat: Crisis opgelost

Handel | Bedrijfsoptimalisatie