industry 024

Productiebedrijf in civiele sector heeft een structureel operationeel verlies van 40%.

De eigenaren zijn niet bij machte om het tij te keren en in te grijpen.

Aanpak: ook hier wordt de directievoering over genomen.De routekaart wordt in 6 maanden opgesteld en geïmplementeerd. Leiderschap en vertrouwen wordt hersteld. Daarbij wordt de eilandjes-cultuur, met name in de buitenlandse vestiging aangepakt.

Resultaat: verlies wordt in 18 maanden omgezet in winstgevendheid. 45% omzetgroei. Het nieuwe MT start gesprekken met aandeelhouders over de overname van aandelen.

Industrie | Interim directie

Redding.