logistics

Middelgrote distributeur en gespecialiseerde transporteur onderzoeken fusie.

Aanpak: Dé Bedrijfsoptimalisator® bv begeleidt beide ondernemingen door een bewustwordingsproces. Dit moet leiden tot de gewenste gemeenschappelijke onderneming.

Veel aandacht wordt besteed aan de cultuur-de belangrijkste reden dat 80% van de fusies en overnames mislukken. Het eigen ondernemerschap en daarbij behorende vrijheid in combinatie met een hoogprofessionele organisatie blijen lastig te verenigen.
Resultaat: fusie wordt in goed overleg afgeblazen. Drie jaar na dato is de samenwerking inniger dan ooit. Wel op enige afstand.

Logistiek | Fusie
Wijs besluit.