your medical needs 10

De Bijzonder Beheer afdeling van een grootbank vraagt om de levensvatbaarheid van 2 medische ondernemingen te beoordelen.

Aanpak: Dé Bedrijfsoptimalisator® inventariseert bedrijven en markt en stelt routekaarten op. Centraal staan de randvoorwaarden om tot realistische levensvatbaarheid te komen.

Resultaten: in beide gevallen wordt herfinanciering toegekend. Belangrijkste voorwaarde is dat de routekaart wordt uitgevoerd. In een van de gevallen wordt toetreding van nieuwe aandeelhouders als voorwaarde gesteld. Dit om structureel in veiliger vaarwater te geraken. Anno 2016 hebben beide bedrijven het einde van hun Bijzonder Beheer status in zicht.

Medisch | Bedrijfsoptimalisatie
Overleving