AdobeStock 108475672

DGA’s van een middelgroot productiebedrijf willen handen vrij om meer kansen in de markt te pakken.

Aanpak: Dé Bedrijfsoptimalisator® inventariseert de wensen van aandeelhouders en management. De strategie wordt bepaald waarbij het personeel intensief wordt betrokken. Onderdeel is het grootschalig weglekken van winst naar partners. De routekaart bestaat uit een 40-tal acties en vormt de basis van de reorganisatie en de professionaliseringsslag. Nieuw management is opgestaan en heeft verantwoordelijkheden naar zich toegetrokken. Nadat de koerswijziging is afgerond staat er een fundament om de groei voor de komende jaren te faciliteren. De volgende stap is het opvolgen van de directie om nieuwe kansen concreet te pakken. Dé Bedrijfsoptimalisator® heeft dit proces geleid. En nieuwe contracten uit onderhandeld.

Inmiddels is fase drie aangevangen. In deze fase wordt de koers gehandhaafd. Dé Bedrijfsoptimalisator® vervult de rol van consiglieri en zit maandelijks de aandeelhoudersvergaderingen voor.
Resultaat: handen zijn vrij om kansen te pakken. Tevens winstgroei van 200% gerealiseerd. Contracten dicht. DGA’s tevreden.

Productie | Bedrijfsoptimalisatie
Winst +200%