AdobeStock 64462927

Agrarisch bedrijf met 120 medewerkers in Bijzonder Beheer.

Het bedrijf zwalkt naar de afgrond. Professionele directievoering ontbreekt en de voorraad rijst de pan uit.

Aanpak: via de accountant wordt Dé Bedrijfsoptimalisator® ingevlogen om het bedrijf in veiliger vaarwater te brengen. En het vertrouwen van de bank te herstellen. Er wordt een team gevormd met een logistieke topmanager. De organisatie wordt in rap tempo doorgelicht. Vanuit de urgentie worden vanaf het eerste uur nieuwe regels gedicteerd. Met strakke hand worden de processen opnieuw ingeslepen. En instrumenten zoals dashboards geïmplementeerd.

De cash flow vliegt omhoog door herberekening van kostprijzen en verregaande kostenreductie. Een mooi concreet voorbeeld betreft de voorraad. Hallen vol spullen met een bedroevend lage omloopsnelheid. Leveranciers worden aangesproken op hun strategische partnerschap. 75% van de voorraad wordt retour genomen, met gegarandeerde terugkoop als kloppend hart. Het was mooi om een lange stroom vrachtwagens af en aan te zien rijden. Nog mooier was de sterke stijging van de bank saldi.

Deze heftige periode liet een structureel gebrek aan directie competenties zien. Dit opende de weg naar professionele mede-aandeelhouders. Dit is een participatiemaatschappij geworden. Deze heeft uiteindelijk alle aandelen verkregen. Een nieuwe Algemeen Directeur werd aangesteld.

Resultaat: een professionele directievoering en eigendomsstructuur resulteren in een goed renderende onderneming. Ten tijde dat de sleutel werd overgedragen aan de nieuwe directie bedroeg de stijging in resultaat ruim 20%.

Bloemen | Bijzonder Beheer/Interim directie
Veilig plus marge +20%